Privacyverklaring

 1. Falentijn Loopbaan Coaching
  Je leest op dit moment de privacy verklaring van Falentijn Loopbaan Coaching. Het is goed dat jij weet wat er met jouw informatie gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mijn praktijk, neem dan gerust contact op! milja@falentijn.nu 
 2. Doel gegevens
  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Falentijn Loopbaan Coaching. Deze worden hieronder toegelicht.
  a. Contact opnemen. Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Falentijn Loopbaan Coaching. Dit betreft je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.                                                                                         
  b. Analytics. De website van Falentijn Loopbaan Coaching verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.                                                                                                                                                                                                 
  c. Inhoudelijke informatie. Aantekeningen van de sessies worden op papier gemaakt en bewaard in een afgesloten ruimte in een afgesloten kast. 5 jaar na beëindiging van de begeleiding worden de fysieke aantekeningen vernietigd. Opdrachten die jij mailt worden bewaard op een computer met wachtwoord. Sommige sessies worden opgenomen voor jouw gebruik. Jij krijgt dan een USB stick met de opname en Falentijn Loopbaan Coaching verwijdert de opname. Falentijn Loopbaan Coaching maakt aantekeningen van gesprekken om kwaliteit te kunnen leveren in vervolggesprekken.                                                                                                                                                                                
  d. Boekhouding. In de boekhouding staan je NAW gegevens en email adres voor de facturatie.                                         
  e. Zakelijke opdrachtgevers. Indien Falentijn Loopbaan Coaching een voorstel maakt voor een zakelijke opdrachtgever, staat daar behalve de naam geen persoonlijke informatie in. Het voorstel krijgt een code. Op de factuur die naar de administratie gaat, staat deze code en niet de naam van de cliënt/gecoachte.
 3. Beveiliging                                                                                                                                                                                             
  Je gegevens worden bewaard op een computer met wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Falentijn Loopbaan Coaching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
 4. Jouw rechten
  a. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Falentijn Loopbaan Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Falentijn Loopbaan Coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  b. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Falentijn Loopbaan Coaching.                                                                                                                              c. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Falentijn Loopbaan Coaching opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Falentijn Loopbaan Coaching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  d. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Falentijn Loopbaan Coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  e. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Falentijn Loopbaan Coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.

Heb je vragen hierover? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
milja@falentijn.nu 06-47522281 Jansweg 42, 2011KN Haarlem

KvK 34219591 – BTW NL002051565B35

Wil jij meer rust, focus en kracht?